73.060.10

73.060.10
73.060.10 - Залізні руди
ГОСТ 12409-66 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Норма точности определения массы
ГОСТ 23581.8-79 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания мышьяка. - Взамен ГОСТ 12756-67
ГОСТ 23581.11-79 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания железа металлического. - Взамен ГОСТ 12760-67
ГОСТ 23581.19-91 (ИСО 2599-83) - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения фосфора. - Взамен ГОСТ 23581.19-81
ГОСТ 26628-85 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения кобальта
ДСТУ 3202-95 - Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення міцності під час відновлення
ДСТУ 3203-95 - Руди залізні типу залізистих кварцитів. Метод визначення заліза магнетиту
ДСТУ 3204-95 - Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення відновлюваності
ДСТУ 3205-95 - Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення газопроникності і усадки шару під час відновлення
ДСТУ 3206-95 - Окатки залізорудні. Метод визначення міцності на стиснення
ДСТУ 3208-95 - Окатки залізорудні. Методи визначення набрякання під час відновлення
ДСТУ 3209-95 - Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення міцності після статичного відновлення за низьких температур
ДСТУ 3704:2005 - Продукція залізорудна. Загальні технічні умови — На заміну ДСТУ 3704-98
ДСТУ 3792-98 - Руди залізні і концентрати. Метод визначення мінералогічного типу
ДСТУ 3793-98 - Руди залізні. Метод магнітного аналізу
ДСТУ 3817-98 - Руди залізні, агломерати і окатки. Метод визначення температури початку розм'якшення і температурного інтервалу розм'якшення
ДСТУ 3822-98 - Руди залізні. Метод визначення коефіцієнта розмолоздатності
ДСТУ 3838-99 - Руди залізні. Метод визначення індексу розтріскування
ДСТУ 3922-99 - Дрібняк залізорудний. Метод визначення характеристик спікливості
ДСТУ 4572-1:2006 - Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титрометричний метод після відновлення хлоридом олова (ІІ) (ISO 2597-1:1994, MOD)
ДСТУ 3198-95 - Руди залізні і концентрати. Методи визначення зовнішньої питомої поверхні
ДСТУ 4573-1:2006 - Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 1. Гравіметричні методи (ISO 2598-1:1992, MOD)
ДСТУ 4574:2006 - Руди залізні. Методи відбирання та готування проб (ISO 3082:2000, MOD)
ДСТУ 4575:2006 - Руди залізні. Визначення масової частки вологи партії (ISO 3087:1998, MOD)
ДСТУ 4576-2:2006 - Руди залізні. Визначення сірки. Частина 2. Метод спалювання/титрування (ISO 4689-2:2004, MOD) — На заміну ДСТУ ISO 4690-2003 (ISO 4690:1986, IDT)
ДСТУ 4577:2006 - Руди залізні. Визначення гранулометричного складу методом розсіювання (ISO 4701:1999, MOD)
ДСТУ 4579:2006 - Руди залізні. Визначення розчиннокислого заліза (ІІ) титрометричним методом (ISO 9035:1989, MOD)
ДСТУ 4580:2006 - Руди залізні. Методи відбирання та готування проб для фізичного випробування (ISO 10836:1994, MOD)
ДСТУ ГОСТ 19187:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси бария (ГОСТ 19187-83, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.0:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа (ГОСТ 23581.0-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.1:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги (ГОСТ 23581.1-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.2:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания закиси марганца (ГОСТ 23581.2-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.3:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись (ГОСТ 23581.3-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.4:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания двуокиси титана (ГОСТ 23581.4-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.5:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания хрома (ГОСТ 23581.5-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.6:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания меди (ГОСТ 23581.6-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.7:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания цинка и свинца (ГОСТ 23581.7-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.9:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания углерода (ГОСТ 23581.9-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.10:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания окиси калия и окиси натрия (ГОСТ 23581.10-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.12:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения химически связанной воды (ГОСТ 23581.12-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.13:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения потери масла при прокаливании (ГОСТ 23581.13-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.14:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка (ГОСТ 23581.14-79, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.15:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения двуокиси кремния (ГОСТ 23581.15-81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.16:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния (ГОСТ 23581.16-81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.17:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия (ГОСТ 23581.17-81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.18:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения железа (общего) (ГОСТ 23581.18-81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.20:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения серы (ГОСТ 23581.20-81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.21:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения пятиокиси ванадия (ГОСТ 23581.21-81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 23581.22:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения закиси никеля (ГОСТ 23581.22-81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 26482:2008 - Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши, предварительно восстановленные. Метод определения металлического железа (ГОСТ 26482-90, IDT)
ДСТУ ISO 2596:2009 - Руди залізні. Визначення гігроскопічної вологи у пробах для аналізу. Гравіметричний метод, метод Карла Фішера та метод втрати маси (ISO 2596:2006, IDT)
ДСТУ ISO 2597-1-2003 - Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титриметричний метод після відновлення хлоридом олова (ІІ) (ISO 2597-1:1994, IDT)
ДСТУ ISO 2598-1-2003 - Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 1. Гравіметричні методи (ISO 2598-1:1992, IDT)
ДСТУ ISO 2598-2-2003 - Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 2. Спектрофотометричний метод після відновлення силікатом молібдену (ISO 2598-2:1992, IDT)
ДСТУ ISO 2599:2006 - Руди залізні. Визначення фосфору титрометричним методом (ISO 2599:2003, IDT)
ДСТУ ISO 3084:2006 - Руди залізні. Експериментальні методи визначення варіації якості (ISO 3084:1998, IDT)
ДСТУ ISO 3085:2006 - Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння похибки відбирання проб, готування проб і вимірювання (ISO 3085:2002, IDT)
ДСТУ ISO 3086:2006 - Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб (ISO 3086:1998, IDT)
ДСТУ ISO 3271:2005 - Руди залізні. Визначення міцності в барабані (ISO 3271:1995, IDT)
ДСТУ ISO 3852:2008 - Руди залізні для доменної печі та сировини для прямого відновлювання. Метод визначення насипної щільності (ISO 3852:2007, IDT)
ДСТУ ISO 4687-1:2008 - Руди залізні. Визначення фосфору. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням молібденової сині (ISO 4687-1:1992, IDT)
ДСТУ ISO 4688-1-2003 - Руди залізні. Визначення алюмінію. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 4688-1:1992, IDT)
ДСТУ ISO 4689-2003 - Руди залізні. Визначення сірки у вигляді сульфату барію. Гравіметричний метод (ISO 4689:1986, IDT)
ДСТУ ISO 4689-3:2009 - Руди залізні. Визначення сірки. Частина 3. Метод спалювання інфрачервоний (ISO 4689-3:2004, IDT)
ДСТУ ISO 4691:2006 - Руди залізні. Визначення титану спектрофотометричним методом із застосуванням діантипірилметану (ISO 4691:1985, IDT)
ДСТУ ISO 4695:2008 - Руди залізні - сировина для доменного виробництва. Визначення відновлюваності за індексом швидкості відновлювання (ISO 4695:2007, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 28657-90 (ИСО 4695-84))
ДСТУ ISO 4696-1:2008 - Руди залізні - сировина доменного виробництва. Визначення індексу руйнування після відновлювання за низької температури статичним методом. Частина 1. Реакція з СО, СО2, Н2 та N2 (ISO 4696-1:2007, IDT)
ДСТУ ISO 4698:2010 - Окатки залізорудні для доменної сировини. Метод визначення індексу вільного набрякання (ISO 4698:2007, IDT)
ДСТУ ISO 4700:2005 - Окатки залізнорудні. Метод визначення міцності на стиснення (ISO 4700:1996, IDT)
ДСТУ ISO 5416:2008 - Залізо прямого відновлювання. Визначення металевого заліза титрометричним методом із застосуванням бром-метанолу (ISO 5416:2006, IDT)
ДСТУ ISO 6830-2003 - Руди залізні. Визначення алюмінію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6830:1986, IDT)
ДСТУ ISO 7215:2008 - Руди залізні - сировина для доменного виробництва. Визначення відновлюваності за індексом кінцевого ступеня відновлювання (ISO 7215:2007, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 28658-90 (ИСО 7215-85))
ДСТУ ISO 7335:2008 - Руди залізні. Визначення хімічно зв'язаної води титриметричним методом Карла Фішера (ISO 7335:1987, IDT)
ДСТУ ISO 7764:2008 - Руди залізні. Готування попередньо висушених проб для хімічного аналізу (ISO 7764:2006, IDT)
ДСТУ ISO 7834:2008 - Руди залізні. Визначення миш'яку спектрофотометричним методом із застосуванням молібденової сині (ISO 7834:1987, IDT)
ДСТУ ISO 8263:2010 - Руди залізні дрібнозернисті. Метод подання результатів випробувань на спікливість (ISO 8263:1992, IDT)
ДСТУ ISO 8371:2008 - Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Метод визначення індексу розтріскування (ISO 8371:2007, IDT)
ДСТУ ISO 9507-2003 - Руди залізні. Визначення загального заліза після відновлення хлоридом титану (ІІІ) (ISO 9507:1990, IDT)
ДСТУ ISO 9508-2003 - Руди залізні. Визначення загального заліза. Титриметричний метод після відновлення сріблом (ISO 9508:1990, IDT)
ДСТУ ISO 9516-2003 - Руди залізні. Визначення кремнію, кальцію, марганцю, алюмінію, титану, магнію, фосфору, сірки та калію. Метод рентгенівської флуоресцентної спектрометрії з диспергуванням за довжиною хвиль (ISO 9516:1992, IDT)
ДСТУ ISO 9517:2008 - Руди залізні. Метод визначення водорозчинного хлориду із застосуванням іон-селективного електрода (ISO 9517:2007, IDT)
ДСТУ ISO 9682-1:2008 - Руди залізні. Визначення марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний метод (ISO 9682-1:1991, IDT)
ДСТУ ISO 9682-2:2010 - Руди залізні. Визначення марганцю. Спектрофотометричний метод із застосуванням періодату (ISO 9682-2:2006, IDT)
ДСТУ ISO 10203-2003 - Руди залізні. Визначення кальцію. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 10203:1992, IDT)
ДСТУ ISO 10204-2003 - Руди залізні. Визначення магнію. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 10204:1992, IDT)
ДСТУ ISO 10835:2010 - Залізо прямого відновлювання та гарячебрикетоване залізо. Відбирання та готування проб (ISO 10835:2007, IDT)
ДСТУ ISO 11256:2006 - Окатки залізорудні. Визначення спікання сировини для переробки під час прямого відновлення в газовідновлювальних процессах (ISO 11256:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11257:2006 - Руди залізні. Визначення ступеня руйнування та металізації сировини для переробки під час прямого відновлення в газовідновлювальних процессах (ISO 11257:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11258:2006 - Руди залізні. Визначення ступеня відновленості та металізації сировини для переробки під час прямого відновлення в газовідновлювальних процессах (ISO 11258:1999, IDT)
ДСТУ ISO 11323:2007 - Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів (ISO 11323:2002, IDT)
ДСТУ ISO 11459:2010 - Руди залізні. Сертифіковані еталонні матеріали. Готування та сертифікація для використання під час хімічного аналізу (ISO 11459:1997, IDT)
ДСТУ ISO 11533:2008 - Руди залізні. Визначення кобальту полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 11533:1996, IDT)
ДСТУ ISO 11534:2006 - Руди залізні. Визначення олова полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 11534:1998, IDT)
ДСТУ ISO 13310:2006 - Руди залізні. Визначення цинку полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13310:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13311:2006 - Руди залізні. Визначення свинцю полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13311:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13312:2006 - Руди залізні. Визначення калію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13312:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13313:2006 - Руди залізні. Визначення натрію полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 13313:1997, IDT)
ДСТУ ISO 13930:2006 - Руди залізні. Динамічні випробування на руйнування під час відновлення за низької температури (ISO 13930:1998, IDT)
ДСТУ ISO 15634:2009 - Руди залізні. Визначення хрому полуменевим атомно-абсорбційним спектрометричним методом (ISO 15634:2005, IDT)
ДСТУ ISO 15967:2006 - Пряме відновлення заліза. Брикети залізорудні, одержані гарячим брикетуванням. Визначення міцності у барабані (ISO 15967:2000, IDT)
ДСТУ ISO 15968:2010 - Залізо прямого відновлювання. Метод визначення об'ємної щільності й абсорбції води брикетів із гарячебрикетованого заліза (НВІ) (ISO 15968:2000, IDT)
ДСТУ ISO 16042:2008 - Руди залізні. Основні принципи використання сертифікованих еталонних матеріалів (СЕМ) (ISO 16042:2007, IDT)
—————
розділ 73.060 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "73.060.10" в других словарях:

 • 060 — may refer to: * Motorola 68060 microprocessor * 0 6 0, wheel arrangement for railway locomotives * emergency telephone number in Mexico, 060 * Bermuda, country code 060 (ISO 3166 1 numeric) * 060, the area code for Chimay in the Belgian telephone …   Wikipedia

 • 060 DB — CC 65000 Caractéristiques techniques locomotive thermique Série CC 65000 Entreprise ferroviaire SNCF Constructeur Alsthom/CAFL/SACM Numérotation …   Wikipédia en Français

 • 060 DA — CC 65500 Caractéristiques techniques locomotive thermique Série CC 65500 Entreprise ferroviaire SNCF/Infra Constructeur CAFL/CEM Numérotation 060 DA 1 …   Wikipédia en Français

 • 060 — < (Less than) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • Red 060 — Saltar a navegación, búsqueda La Red 060 es un portal web iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) que permite a los ciudadanos y a las empresas acceder a los servicios públicos de cualquiera de las tres administraciones con… …   Wikipedia Español

 • 65.060 — Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование 65.060.01 Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом 65.060.10 Сельскохозяйственные тракторы и прицепы 65.060.20 Орудия для обработки почвы 65.060.25 Оборудование для хранения,… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 65.060 — Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання ГОСТ ИСО 3308 97 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия 65.060.01 Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі… …   Покажчик національних стандартів

 • 65.060 — Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование 65.060.01 Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом 65.060.10 Сельскохозяйственные тракторы и прицепы 65.060.20 Орудия для обработки почвы 65.060.25 Оборудование для хранения,… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 13.060 — Качество воды 13.060.01 Качество воды в целом 13.060.10 Вода естественных источников 13.060.20 Питьевая вода 13.060.25 Промышленная вода 13.060.30 Сточные воды 13.060.45 Исследование воды в целом …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 21.060 — Крепежные изделия 21.060.01 Крепежные изделия в целом 21.060.10 Болты, винты, шпильки 21.060.20 Гайки 21.060.30 Шайбы, контрящие элементы 21.060.40 Заклепки 21.060.50 Штифты, гвозди 21.060.60 …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 31.060 — Конденсаторы 31.060.01 Конденсаторы в целом 31.060.10 Конденсаторы постоянной емкости 31.060.20 Керамические и слюдяные конденсаторы 31.060.30 Бумажные и пластмассовые конденсаторы 31.060.40 Танталовые электролитические конденсаторы 31.060.50… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»